เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:00 น นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายเทียงสื่อ สมควรดี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร และนางสาวชุลีพร ชัยลิ้นฟ้า เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนสุนัข โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร อำนวยความสะดวกในการทำหมันสุนัขจรจัดสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน  เพื่อให้เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  นำไปเลี้ยงในพื้นที่เหมาะสมต่อไป

13122564 tile