เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และนายอำเภอบ้านแพ้ว จำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก ในงานมหกรรมแลนด์ ออฟ บ้านแพ้ว#

    ----------------------------------

    วันที่ 24 ธันวาคม 2564   นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกันจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก  ณ มหกรรมแลนด์ ออฟ บ้านแพ้ว ที่ว่าการบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

            1. ช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ใข่ภายในจังหวัดสมุทรสาคร

            2. ช่วยเหลือประชาชนภายในจังหวัดสมุทรสาคร

โดยทำการจำหน่ายไข่ไก่ทั้งหมดจำนวน 150 แผง ราคาแผงละ 50 บาท   โดยมีประชาชนที่เข้ามาร่วมงานมหกรรมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

     ----------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

16122564 tile