เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมพาสเจอร์ ฟาร์ม(Pasteur Farm) ฟาร์มเลี้ยงแพะและไก่ไข่สายพันธุ์แท้#

   ---------------------------------------

   วันที่ 24 ธันวาคม 2564    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลธุรกิจฟาร์มเลี้ยงแพะและไก่ไข่สายพันธุ์แท้ของ พาสเจอร์ ฟาร์ม(Pasteur Farm) โดยมีคุณมานิต สุขจินดาเสถียร เจ้าของฟาร์ม เป็นผู้ให้ข้อมูล ฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในฟาร์มจะเลี้ยงแพะสายพันธุ์เนื้อและสายพันธุ์นม โดยแพะเนื้อส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้ผู้สนใจในพื้นที่ ส่วนนมแพะที่ได้จากการเลี้ยงแพะนม จะส่งไปจังหวัดราชบุรี เพื่อทำผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ สำหรับมูลแพะนำมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเปลี่ยนจากมูลแพะเป็นมูลไส้เดือน เพิ่มอินทรีย์สารให้ดิน เพื่อให้พืชนำไปใช้

   นอกจากนี้ ฟาร์มแห่งนี้ยังเลี้ยงไก่ไข่สายพันธุ์แท้เพื่อผลิตลูกจำหน่าย โดยจะจำหน่ายที่อายุ 1 เดือน ราคาตามสายพันธุ์ดังนี้ ไก่ไข่สายพันธุ์ไลท์ชัชเชค ตัวละ 400 บาท สายพันธุ์เอ็กเซอเคอร์ เลคฮอร์น ราคาตัวละ 350 บาท สายพันธุ์บาร์พลีมัทร็อคและสายพันธุ์ไวท์เลคฮอร์น ราคาตัวละ 100 บาท ผู้สนใจสามารถมาเยี่ยมชมถึงฟาร์ม และทางเวปเพจของฟาร์มได้

     อีกประเด็นที่น่าสนใจของฟาร์มแห่งนี้ คือ แนวคิดในการเลี้ยงและการทำตลาดไก่พันธุ์ไข่ เพราะฟาร์มแห่งนี้ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพียง 30 ตัว แต่ได้กำไรถึงเดือนละ 8,000 บาท ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรรายย่อย หรือส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมแก่ผู้สนใจและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

17122564 tile