เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ok#

    ---------------------------------------

    วันที่ 6 มกราคม 2565   นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายพิระ ศรีเจ้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน เข้าตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ ตามโครงการ เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ณ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

010165 tile