เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครดำเนินการสำรวจสุกร และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร#

   ---------------------------------------

   วันที่ 18 มกราคม 2565

   นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการสำรวจสำรวจสุกร และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงจำนวน 1 ราย คือ นางสาวรสสุคนธ์ เนตรน้อย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สุกรจำนวน 4 ตัว และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้ทำการเลิกเลี้ยงสุกรแล้ว 1 ราย คือ นายเจริญชัย ทองสุข ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร

     --------------------------------------

ข่าวสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร

070165 tile