เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ให้ข้อมูลและรายละเอียดผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์ดี กรมปศุสัตว์ แก่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7  #

    ---------------------------------------

    วันที่ 19 มกราคม 2565

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร นายปุณณดิษฐ์ จาดสมุทร และนายขจรศักดิ์  สะอาดเงิน เกษตรที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ร่วมกันให้ข้อมูลและรายละเอียดผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์ดี กรมปศุสัตว์ แก่คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7  ณ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และบ้านเลขที่ 20/3 หมู่ที่ 5 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

090165 tile