เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรับในนกธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ  นาเกลือบ้านโคกขาม  จังหวัดสมุทรสาคร#

    ---------------------------------------

    วันที่ 19 มกราคม 2565  เวลา 10:00 น.  นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์  ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรับในนกธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ  นาเกลือบ้านโคกขาม  หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อเก็บตัวอย่างซากนกธรรมชาติและเก็ยตัวอย่าง Swab อุจาระนกธรรมชาติส่งตรวจโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรับในนกธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ

      --------------------------------------

ข่าวสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร

100165 tile