เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

  วันนี้ 20 มกราคม 2565 เวลา 07.00น. นายพิรุณโรจน์  นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว  มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ลงพื้นที่ตรวจผู้ขายหมู  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว ลงตรวจ ร้านขายหมูจำนวน 4 ร้านตลาดนัดวัดคลองตัน ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

130165 tile