เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

วันที่ 20 มกราคม 2565

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจราคาสุกรมีชีวิตและราคาเนื้อสุกรเนื้อแดง (สะโพก) รายวัน ณ ตลาดกำนันเผอิญ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องด้วยสถานการณ์ความผันผวนของราคาสุกรและเนื้อสุกรในปัจจุบัน กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครติดตามภาวะราคาสุกรมีชีวิตและราคาเนื้อสุกรเนื้อแดง (สะโพก) รายวัน ในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด

      --------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

140165 tile