เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาครลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจราคาสุกรมีชีวิตและราคาเนื้อสุกรเนื้อแดง (สะโพก) รายวัน#

    ---------------------------------------

    วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 06:30น.

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจราคาสุกรมีชีวิตและราคาเนื้อสุกรเนื้อแดง (สะโพก) รายวัน ณ ตลาดแม่เน้ย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องด้วยสถานการณ์ความผันผวนของราคาสุกรและเนื้อสุกรในปัจจุบัน กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครติดตามภาวะราคาสุกรมีชีวิตและราคาเนื้อสุกรเนื้อแดง (สะโพก) รายวัน ในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด

      --------------------------------------

ข่าว/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร

150165 tile