เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ลงพื้นที่สำรวจราคาสุกรมีชีวิตและราคาเนื้อสุกรเนื้อแดง (สะโพก) รายวัน#

    ---------------------------------------

    วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 06:30น.

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ลงพื้นที่สำรวจราคาสุกรมีชีวิตและราคาเนื้อสุกรเนื้อแดง (สะโพก) รายวัน ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตืดตามภาวะราคาสุกรมีชีวิตและราคาเนื้อสุกร ระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยทำการสำรวจร้านจำหน่ายเนื้อสุกร จำนวน 9 ร้าน ดังนี้

   1.ร้านหมู หนุ่มเสก

   2.ร้านเฮียตี๋-เจ๊เปิ้ล

   3.ร้านเฮียหมวย-เฮียจี๊ด

   4.ร้านเจ้หนุ่ย เจ้แดง

   5.ร้านดิสนีย์เนย

   6.ร้านเฮียเลิ้ม

   7.ร้านเจ๊รัตน์

   8.ร้านปูหมูอ้วน

   9.ร้านเจ๊ตาขายหมู

     ผลการสำรวจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดง 220 บาทต่อกิโลกรัม  ปริมาณการจำหน่ายแต่ละร้านอยู่ที่ 70-600 กิโลกรัมต่อวัน

      --------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

170165 tile