เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการตัดสินแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566#

    ---------------------------------------

                        วันที่ 18 พฤษภาคม 2566   นายสัตวแพทย์สาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการตัดสินแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่น เป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเป็นการกระตุ้นการพัฒนาการดำเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าประกวด 3 แปลงดังนี้

                        1. กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

                        2. กลุ่มแปลงใหญ่เกษตรกรทำประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง 49 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

                        3. กลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเลหมู่ 5 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

                        ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเลหมู่ 5 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร