เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล  กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่2/2566                               

             วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย เจ้าหน้าที่  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ลงพื้นที่ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล  ฟาร์ม GFM กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่2/2566  ณ ตำบลท่าฉลอม และตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

------------------------ -----------

ข่าว/ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร​