เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566#

    ---------------------------------------

                  วันที่ 28 กรกฎาคม 2566   นายสัตวแพทย์สาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ดังนี้

                  1. เวลา 07.00 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

                  2. เวลา 09.00 น. ข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

                  3. เวลา 13.30 น. เข้าร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

                  4. เวลา 17.30 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเเละวางพานพุ่ม เเละพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า)

     ---------------------------------------

ข่าวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร