เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ลงพื้นที่ติดตามสัตว์ป่วยตาย

------------------------------

                 วันที่  3  สิงหาคม  2566  เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร  ลงพื้นที่ฟาร์มโคเนื้อของนางสาวธัญจิรา โอนนอก หมู่ 1 ซอยบางสะแก ตำบลบางโทรรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามอาการสัตว์ป่วยตายพร้อมเก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่มส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

.........................................

ข่าว/ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร