เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

    

                    วันที่ 9 สิงหาคม 2566    นายสัตวแพทย์สาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง ดำเนินโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดหลักสอง ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

      --------------------------------------

ข่าว/กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร