เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

เข้าตรวจสอบแผนการผลิตและจัดส่งนมโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2566#

    ---------------------------------------

       วันที่  11  สิงหาคม  2566     นายสาโรช  จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  มอบหมายให้   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า​ปศุสัตว์   ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 7  เข้าตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนการผลิตและการจัดส่งนมโรงเรียนของผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2566 และตรวจนับจำนวนผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที  ที่เตรียมจัดส่งในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566  ของบริษัท โทฟุซัง จำกัด ตั้งอยู่ที่ 79/9 ม.2 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตามแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนข้อมูลรายงานคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านพัฒนา​คุณภาพ​สินค้า​ปศุสัตว์​

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร