เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                    

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร" ตรวจรับรองสนามชนไก่

                        วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสาโรช  จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ตรวจสนามชนไก่ ของนางนภัสวรรณ ศิริปัญจนะ เลขที่ 153/1 หมู่ 10  ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และ สนามชนไก่ นายสำเริง ขาวพุ่ม เลขที่ 50 หมู่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อประเมินต่ออายุหนังสือรับรองสนามชนไก่ ปี 2566