เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                    

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครตรวจรับรองที่กักกันสัตว์และสถานที่พักซากสัตว์"

             วันที่  5  กันยายน  2566 เวลา 09.30 น.- 12.30 น.  นายสาโรช  จันทร์ลาด  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ เพื่อการบริโภคก่อนการตรวจรับรองเพื่อก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด  ชื่อที่พักซากสัตว์ บริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) อยู่เลขที่  39/3  หมู่  8  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   และบริษัท ที พี เอส โคลด์ จำกัด 153,153/31  หมู่  4  ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  (กรณีขอใหม่)

   ผลการตรวจผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร