เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                        

                วันที่ 6 กันยายน 2566  นายสัตวแพทย์สาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม  ดำเนินโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดเทพรัตนาราม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

      --------------------------------------

ข่าว/กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร