เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                   

                        วันที่  11 กันยายน  2566 เวลา 10.30 น.   นายสาโรช  จันทร์ลาด  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับ นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ เพื่อการบริโภคก่อนการตรวจรับรองเพื่อก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด  ชื่อที่พักซากสัตว์บริษัท เอ็มเค ห้องเย็น ตั้งอยู่เลขที่ 69/1 หมู่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร(กรณีขอใหม่)

                       ผลการตรวจผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร