เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                                     

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  "เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม "วันดื่มนมโลก" ประจำปี 2566"

------------------------------------------

              วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม "วันดื่มนมโลก" ประจำปี 2566 ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น มีการอภิปราย "สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู" โดยผู้เชี่ยวชาญ จากภาครัฐ เเละเอกชน อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์นมเเจกให้กับประชาชน นิสิต นักศึกษา เเละเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงานดื่ม รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์นมจำหน่ายจากผู้ประกอบการหลากหลายยี่ห้อ 

---------------------------------------------

ข่าว/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร