เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                                     

ครอบครัวปศุสัตว์สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ/ปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้

            วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครโดยมอบหมายให้ นายพิระ   ศรีเจ้า นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ/ปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีโดยมีนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธาน  ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการร่วมปฎิบัติกิจกรรม ปลูกต้นไม้ หน้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน เป็นที่เรียบร้อย

ข่าว/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร