เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                                     

"ครอบครัวปศุสัตว์สมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครโดยมอบหมายให้ นายพิระ  ศรีเจ้า นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน  ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าว/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร