เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                                     

ครอบครัวปศุสัตว์สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ/ปลูกต้นไม้ "

        วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ/ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีโดยมี ร้อยตรีประพันธ์  ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธาน  ณ บริเวณวัดใต้บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าว/ประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร