เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                                      

“ปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วม การประชุมพหุภาคีของอำเภอกระทุ่มแบน ณ วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดแคราย)"

               วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน  เข้าร่วมประชุมพหุภาคีของอำเภอกระทุ่มแบน ระหว่าง พระสังฆาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และจิตอาสา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนอำเภอกระทุ่มแบน

 ณ วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดแคราย) ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน