เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                                      

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  "เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสาคร"

------------------------------------------

             วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำของชาติ  จึงมีการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาตลอดทุกปี โดยจังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเเละกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเเละเจ้าหน้าที่่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เเละฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี​ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานพิธีดังกล่าว​ พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน เเละประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

---------------------------------------------

ข่าว/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร​