เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                                      

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจรับรองที่กักกันสัตว์และสถานที่พักซากสัตว์"

       วันที่  25  กรกฎาคม  2566 เวลา 10.30 น.  นายสาโรช  จันทร์ลาด  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ เพื่อการบริโภคก่อนการตรวจรับรองเพื่อก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด  ชื่อที่พักซากสัตว์ บริษัทเทพมณี โคลสตรอเลจ (มหาชัย) จำกัด อยู่เลขที่ 26 หมู่ 4  ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร(กรณีขอใหม่)

   ผลการตรวจผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร