เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                                      

"ปศุสัตว์สมุทรสาครสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร”

วันที่ 21 กันยายน 2566  นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร ปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน และปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรทั้งปลีกและส่ง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสุกร สร้างความสมดุลระหว่างปริมาณการผลิต ปริมาณการบริโภค รวมถึงปริมาณนำเข้าและส่งออก เพื่อนประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริโภค โดยได้สำรวจตลาดทั่วไป ดังนี้

  1. ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร จำนวน 3 ราย
  2. ตลาดสดเทศบาลอ้อมน้อย ตลาดเก้าแสน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
  3. ตลาดนัดคลองตัน ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว

 

 

ข่าว/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบนสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร