เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                                      

             วันที่  6  ตุลาคม  2566 เวลา 10.30 น. นายสาโรช  จันทร์ลาด  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับ นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค ก่อนการตรวจรับรองเพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด  และเพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกราชอาณาจักร บริษัท  สยาม แวร์เฮาส์เรียลเอสเตส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 62/6 หมู่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (กรณีขอใหม่)

           ผลการตรวจ  ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร