เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

                                                      

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจรับรองที่กักกันสัตว์และสถานที่พักซากสัตว์"

                           วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับ นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด และเพื่อการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกราชอาณาจักร ชื่อที่กักกันสัตว์ นายศุภเมศฐ์ สิริตุลยพงศ์ เลขที่ 168/9 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (กรณีขอใหม่)

                           ผลการตรวจผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร