เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์ และตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์""

                               วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น.  นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และ ปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์ เพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด ชื่อที่พักซากสัตว์ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาอ้อมน้อย เลขที่ 140 หมู่ที่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (กรณีขอใหม่)  ผลการตรวจผ่านเกณฑ์การประเมินฯ และผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

 

ข่าวด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร