เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาครและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปี่อยในโค-กระบือ,ฉีดวัคซีนเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย(โรคคอบวม)ในกระบือและแจกเวชภัณฑ์แก่เกษตรกร

--------------------------------------

   วันที่ 14 พฤศจิกายน  2566 เวลา 08:30น. นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปี่อยในโค-กระบือ,ฉีดวัคซีนเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย(โรคคอบวม) ในกระบือและแจกเวชภัณฑ์แก่เกษตรกร  พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร รวมเกษตรกร จำนวน 12 ราย โคจำนวน 237 ตัว กระบือจำนวน 15 ตัว รวมทั้งสิ้น 252 ตัว