เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีน FMD รอบที่ 1

                  วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00น. นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครโดยมอบหมายให้ นายพิระ   ศรีเจ้า นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในโค แพะ ให้เกษตรผู้เลี้ยงโคและแพะ เขตอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าว/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร