เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์(ห้องเย็น) เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฏหมาย

                   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายไพทูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายธีระพงษ์ นามสละ กอ.รมน. รตอ. นว สมานจิต สภอ.บางโทรัด ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานเข้าตรวจสอบสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฏหมาย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร บริษัทซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)(ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย) ตั้งอยู่ที่ 54/6 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

                 ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิด