เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

--------------------------------------

            วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว กลุ่มสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab  ไก่ไข่ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่1 /2567 ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

--------------------------------------