เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์(ห้องเย็น) เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย

           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายสาโรช  จันทร์ลาด  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร นายสุกิจ  ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายคุณสมบัติ  ศิริสมบัติ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายธีระพงษ์  นามสละ กอ.รมน.  รตต.วิชาญ  เร็วสา สภ.เมืองสมุทรสาคร  ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานเข้าตรวจสอบสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร บริษัทกู้ดลัก โปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 69/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

          ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด