เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ภาพกิจกรรม

หัวหน้าส่วนราชการ

Boss Saroj
นายสาโรช จันทร์ลาด
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ชี้แจงเหตุประเด็นสำคัญ

ภาพอินโฟกราฟฟิกที่สำคัญ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

กำลังออนไลน์

มี 73 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

237526
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
97
143
240
235871
4243
8647
237526

Your IP: 18.207.129.175
2024-02-26 20:42

2566

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2566

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  1/2566

      2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2566

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  2/2566

      2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           - หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

           - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

2565

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2565

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  1/2565

      2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2565

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  2/2565

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

2564

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2564

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  1/2564

      2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2564

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  2/2564

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

2563

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2563

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  2/2563

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนา

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2563

       1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่  1/2563

การรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ  1/2563

   1.  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผล

   2.  โครงการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2563

           2.1  หลักฐานการวางแผน

       2.2  หลักฐานการดำเนินการ

              2.2.1 เนื้อหาเอกสารอบรม

           2.3  หลักฐานประเมินผลเรียนรู้

       2.4  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

             

 

2562

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2562

       1. แบบฟอร์ม  IDP : A , IDP : B

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - หลักฐานการวางแผน

           -หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

       แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2562

       1. แบบฟอร์ม  IDP : A , IDP : B

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - หลักฐานการวางแผน

           - หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

2561

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2561

แผนพัฒนาบุคลากร  รอบ 2/2561 

      -แบบฟอร์ม  IDP:A  รายงานแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

รอบ 2/2561

       1. แบบฟอร์ม  IDP : A , IDP : B

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - หลักฐานการวางแผน

           - หลักฐานการดำเนินงาน

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2561

แผนพัฒนาบุคลากร  รอบ 1/2561 

      -แบบฟอร์ม  IDP:A  รายงานแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

รอบ 1/2561

       1. แบบฟอร์ม  IDP : A , IDP : B

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - หลักฐานการวางแผน

           - หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

2560

        แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2560

1. แผนพัฒนาบุคลากร  รอบการประเมินที่ 2/2560 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2

2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบการประเมินที่ 2/2560 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 4

3. หลักฐานการพัฒนาบุคลากรรอบกาประเมินที่ 2 ประจำปี 2560

4. สรุปผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนารอบการประเมินที่  2  ประจำปี  2560

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2560

1. แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1 ประจำปี 2560 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2

2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1 ประจำปี 2560 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 4

3. หลักฐานการพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1 ประจำปี 2560

4. สรุปผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนารอบที่  1  ประจำปี  2560

2559

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2559

1. แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2 ประจำปี 2559 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2

2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2 ประจำปี 2559 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 4

3. หลักฐานการพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2 ประจำปี 2559

4. สรุปผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนารอบที่  1  ประจำปี  2559